varning


Senast uppdaterad 16 augusti 2023

FRISKRIVNING FÖR WEBBPLATS

Informationen som tillhandahålls av Blue Tees Golf ( "vi", "oss" eller "vår" ) på https://blueteesgolf.com (de "Webbplats" ) och vår mobilapplikation är endast för allmänna informationsändamål. All information på webbplatsen och vår mobilapplikation tillhandahålls i god tro, men vi ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på webbplatsen eller vår mobilapplikation . UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGOT ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPLÅS SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS ELLER VÅR MOBILAPPLIKATION ELLER LIT PÅ NÅGON INFORMATION SOM GER OM WEBBPLATSENS OCH VÅR MOBILAPPLIKATION . DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS OCH VÅR MOBILAPPLIKATION OCH DIN LIT PÅ ALLA INFORMATION OM WEBBPLATSENS OCH VÅR MOBILAPPLIKATION ÄR ENDAST PÅ EGEN RISK.

ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan innehålla vittnesmål från användare av våra produkter och/eller tjänster. Dessa vittnesmål återspeglar sådana användares verkliga erfarenheter och åsikter. Upplevelserna är dock personliga för just dessa användare och behöver inte nödvändigtvis vara representativa för alla användare av våra produkter och/eller tjänster. Vi hävdar inte, och du ska inte anta, att alla användare kommer att ha samma upplevelser. DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KAN VARIERA.

Rekommendationerna på webbplatsen skickas in i olika former, såsom text, ljud och/eller video, och granskas av oss innan de publiceras. De visas ordagrant på webbplatsen enligt användarna, med undantag för korrigering av grammatik eller skrivfel. Vissa vittnesmål kan ha förkortats för korthetens skull där hela vittnesmålet innehöll ovidkommande information som inte är relevant för allmänheten.

Synpunkterna och åsikterna i vittnesmålen tillhör enbart den enskilda användaren och återspeglar inte våra åsikter och åsikter. Utvalda vittnesmål från Sean Foley, George Gankas, Claire Hoggle, Brice Butler och andra teammedlemmar är antingen betalda ambassadörer eller ges rabatt på framtida produkter om de ger en recension.